,

BAXI Slim

Baxi

 • Brend – BAXI

3.620,00 AZN

Yüksək məhsuldarlığa malik yer tipli qazanlar sizin idarənizlə maksimum rahatlığı təmin edir. Qabaqcıl indikator lövhəcik və ve poladdan olan esas esanjor qazanın yüksək etibarlılığına, həmçinin sadə istifadə və qulluq göstərilməsinə zəmanət verir. SLim qazanları qazanın işləməsi barədə tam informasiyanı əks etdirən maye indikator lovhesiylə təchiz edilmişdir.

Qaz sistemi

 • İsitmə və İST rejimlərində alovun fasiləsiz elektron modulyasiyası;
 • Qazanlar Azərbaycanın təbii şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır. Qurğu təbii qazın giriş təzyiqinin 5 mbar qədər azaldığı halda da işləyir
 • Odluqdakı alov yayanlar paslanmayan poladdan düzəldilmişdir;
 • Maye qazla işləmək üçün yenidən sazlama mümkündür.

Hidravlik sistem

 • İST konturunda suyun sərfini ölçən elektron cihaz;
 • Avtomatik hava sovurucusu olan enerjiyə qənaət edən dövriyyə nasosu;
 • Paslanmadan əlavə müdafiə üçün üzərinə xüsusi tərkib çəkilmiş ilkin mis istilik mübadiləçisi;
 • Paslanmayan poladdan təkrar lövhəcilki istilik mübadiləçisi;
 • Elektrik servo ötürücüsü olan latun üç kodlu klapan (iki konturlu modellərdə);
 • Daxilə quraşdırılmış avtomatik hava sovurucusu olan yüksək sürətli dövriyyə nasosu;
 • Manometr;
 • Avtomatik baypas;
 • Nasosun postsirkulyasiyası;
 • Soyuq su girişində filtr;
 • İsti su üçün xarici toplayıcı boylerin qoşulması imkanı (servo ötürücüsü olmadan);

Temperatura nəzarət

 • İsitmə sistemində iki temperatur nizamlama diapazonu: 30-85°С və 30-45°С (“isti döşəmə” rejimi);
 • Daxilə quraşdırılmış havadan asılı olan avtomatika;
 • Temperaturun indikator  indeksləşdirilməsi;
 • Otaq termostatının qoşulması imkanı.

Nəzarət və təhlükəsizlik qurğusu

 • elektron özünü diaqnostika və işdəki  xətaları indikatorda nümayişi;
 • qazanın kilidlənməsi barədə siqnalın dispetçer uzaqdan idarə etmə mərkəzinə verilməsi imkanı;
 • alovun olub olmadığına ionizasiyalı nəzarət;
 • ilkin istilik mübadiləçisində suyun həddən çox qızmasından qoruyan termostat;
 •  açıq yanma kamerası olan modellər üçün – termostat);
 • isitmə sistemində pressostat – suyun təzyiqi az olanda işə düşür;
 • isitmə konturunda qoruyucu klapan (3 atm.);

 

Texniki göstəriciləri Istilik sistemi və isti su 
SLIM 1.490 iN SLIM 1.620 iN
Maksimum faydalı istilik gücü кVT 49 62
Minimum    faydalı istilik gücü кVT 24.5 31.6
Maksimum  istehlak istilik gücü кVT 54 69
Minimum   istehlak istilik gücü кVT 27.5 35
Maksimum məhsuldarlıq  (Faydalı iş əmsalı) % 90 91
Tutum/genişləndirici çənin  doldurulma təzyiqi l/bar
Yanma kamerası açıq açıq
İST konturunda  temperaturun tənzimlənməsi diapazonu °С
ΔТ=25°С altında isti suyun məhsuldarlığı l/dəq
İsti su təchizatı (İST) konturunda minimum  su  sərfiyyatı l/dəq
İST konturunda maksimum təzyiq bar
İST konturunda minimum  təzyiq bar 0,15 0,15
Bacanın  diamteri mm
Tüstü borularının  diamteri (koaks./ayırıcı) mm
Tüstü borularının  maksimal uzunluğu  (koaks./ayırıcı) м
Təbii qazın  nominal giriş təzyiqi mbar 5/20 5/200
Enerji gücü /gərginlik Vt/V 15/230 15/230
Qabarit ölçülər:
– hündürlük mm 850 850
– en mm 350 350
– dərinlik mm 715 875
XALİS ÇƏKİ kg 180 229

 

brands

Baxi